Meie 5 kaitsvat sammast

Tutvuge inimestega, kes hoolitsevad teie turvalisuse eest.

Suhtume oma töösse kirglikult ja hoolivalt ning meie eesmärk on valmistada tooteid, mis toetavad kõigi – ka meie lähedaste – tervist ja heaolu. Meie jaoks pole tooteohutus mitte üksnes tähtis, vaid ka isiklik teema.

Maria portreefoto

Saage tuttavaks, see on Maria

1. Tarnijad

Meie kehad väärivad vaid parimat, seepärast on meil oma toodetele väga kõrged nõudmised. Maria aitab meil kogu maailmast leida ohutu ja keskkonnasäästliku materjali tarnijaid. Ta hoolitseb selle eest, et kasutaksime ainult nendelt tarnijatelt saadud materjale, kelle tootmine on eetiline ning vastab rangeimatele ohutus- ja kvaliteedistandarditele. 
 
Me ei lähtu ainuüksi sellest, mida meile räägitakse. Nõuame oma tarnijatelt üksikasjalikke andmeid, et teaksime täpselt, mis on mis. Veendume alati, et nad vastaksid Essity ülemaailmsele tarnijate standardile. Kui mitte, siis aitäh ja koostöö peatub. 
Gunilla portreefoto

Saage tuttavaks, see on Gunilla

2. Materjalid

Kasutame oma toodete valmistamisel ainult kvaliteetseid materjale ning kontrollime regulaarselt ja põhjalikult iga toote iga koostematerjali. 
 
Gunilla on üks meie tooteohutuse ja regulatiivküsimuste valdkonna spetsialistidest. Meie toodete materjalid ja koostisained on tema terase pilgu all ja mitte miski ei jää märkamata. Selleks et materjal saaks meie valvsalt meeskonnalt rohelise tule, peab see vastama järgmistele nõuetele: 
 
  • Olema täpselt see õige materjal, arvestades seda, kes, kus ja kui kaua toodet kasutab. 
  • Sisaldama kemikaale ainult uusimatel teaduslikel andmetel põhinevates ohututes kontsentratsioonides. 
  • Läbima meie põhjalikud katsetused, mille ülesehitus on seadusega nõutavast palju rangem. 
 
Loomulikult peab iga materjal ja toode vastama ka regulatiivsetele eeskirjadele ja kehtivatele õigusaktidele. 

Kasutame oma toodete valmistamisel ainult kvaliteetseid materjale ning kontrollime regulaarselt ja põhjalikult iga toote iga materjali.

Materjalid

Peteri portreefoto

Saage tuttavaks, see on Peter

3. Testimine

Peter on üks meie tooteohutusspetsialistidest. Meie toodete ohutuses veendumiseks katsetab ta neid maksimaalselt. Tavaliselt katsetame oma toodete iga materjali rohkemgi, kui nõuavad seadused või juhised. Testimise käigus võidakse muuhulgas teha järgmist:  
 
  • Soovimatute kemikaalide mikrokoguste analüüsimine kuni väga väikeste kontsentratsioonideni 
  • Materjali mürgisuse kontrollimine rakukultuuril 
  • Dermatoloogilised katsed ja/või tarbijakatsed talutavuse kohta nahal (kiitlemata võime öelda, et oleme EDANA vastutusprogrammi kaasalgatajad; programmi eesmärk on kutsuda üles karmistama imavatele hügieenitoodetele kehtivaid nõudeid).
Jay portreefoto

Saage tuttavaks, see on Jay

4. Tootmine

Meil on kõrged standardid. Meie sujuv tootmisprotsess võimaldab meil pidevalt välja töötada kvaliteetseid tooteid, mis vastavad põhinõuetele viies tähtsas valdkonnas: kvaliteet, tervis ja ohutus, hügieen ja keskkond.  
 
Jay ülesanne on jälgida tootmisprotsesse ning tagada rangetest eeskirjadest kinnipidamine toodete valmistamisel: 
 
  • Kasutatakse ainult neid materjale ja koostisaineid, mis on saanud heakskiidu tooteohutuse meeskonnalt. 
  • Kasutame kvaliteedikontrolli-süsteemi, mis aitab tagada kõigi valmistoodete vastavuse soovitule. Kontrollitud on isegi meie tehastes kasutatavad puhastusained. 
  • Meie tootmisprotsessid on täielikult kontrolli all – nii saame olla kindlad, et kõik toimib laitmatult algusest lõpuni. 
  • Meile on väljastatud seda kinntiav sertifikaat. Järgime head tootmistava, s.t rakendame erinevate toodete puhul (kosmeetika, toiduga kokkupuutuvad tooted või meditsiiniseadmed) riskijuhtimise lisameetmeid. 

Meie sujuv tootmisprotsess võimaldab meil pidevalt välja töötada kvaliteetseid tooteid, mis vastavad põhinõuetele viies tähtsas valdkonnas: kvaliteet, tervis ja ohutus, hügieen ja keskkond.

Tootmine

Jennie portreefoto

Saage tuttavaks, see on Jennie

5. Järjepidev kontakt tarbijatega

Meile on tähtis, et meie tooted toimiksid kõigil inimestel. Seepärast on meil alati hea meel kuulda, mida te meie toodetest arvate, olgu see siis hea või halb. Meile on tähtis iga kaebus ja iga arvamus. 
 
Jenny teab, kui tähtis on hoolimine ja tähelepanu. Ta tegeleb toodete jälgimisega tagamaks, et need oleksid ohutud ka pärast tehasest lahkumist. Kui meile tuleb kaebus, hakkab ta sellega kohe tegelema ja otsib parimat võimalikku lahendust. Kui kaebus on tõsine, kutsutakse probleemi lahendamiseks 48 tunni jooksul kokku tooteohutuse ja meditsiiniala asjatundjad. Kui (ja seda juhtub väga harva) mõnel tootel on ohutusviga, anname sellest teada pädevale asutusele ning seejärel kavandame ja korraldame toote tagasikutsumise. Samal ajal hoiame alati teid asjade kulgemisega kursis.