Meie ülemaailmne tarnijate standard

Kõik meie tarnijad peavad vastama TENA ülemaailmse tarnijate standardile, mis sisaldab kvaliteedi, tooteohutuse ja keskkonnaga seotud nõudeid. See sisaldab ka meie tegevusjuhiseid tarnijatele, mis hõlmab selliseid valdkondi nagu inimõigused ja töötingimused. Selleks, et veenduda vastavuses nõuetele ja juhistele, peavad tarnijad enne meiepoolse riskide hindamise auditit, läbima Sedex’i andmebaasis enesehindamise protsessi.  

"Meie ülemaailmne tarnijate standard sätestab miinimumnõuded TENA tarnijaks saamisel."

Maria Mollberg, , Maria Mollberg, säästva arengu ja globaalsete hangete direktor

Suurendame panuseid

Ülaltoodud videos annab jätkusuutlike hangete direktor Maria Mollberg ülevaate meie ülemaailmse tarnijate standardi ajaloost ja nõuetest kõigile potentsiaalsetele tarnijatele, kes soovivad TENA partneriks saada. 
 
Kõige olulisem on siin järgmine:
 
 • Meie ülemaailmne tarnijate standard on põhidokument, milles on toodud kõik miinimumnõuded, mida potentsiaalsed tarnijad peavad meiega töötamiseks TENAs järgima. See hõlmab selliseid valdkondi nagu jätkusuutlikkus, kvaliteet, tooteohutus ja keskkond. 
 • Meie ülemaailmne tarnijate standard sisaldab ka meie tarnijate tegevusjuhendit, mis põhineb rahvusvahelistel suunistel, nagu ÜRO ülemaailmne kokkulepe ja ILO põhikonventsioonid, ning sisaldab nõudeid, mida TENA tarnijad peavad järgima inimõiguste, töötervishoiu ja tööohutuse, töösuhete ja eetiliste äritavade osas. 
 • TENA tarnijaks saamiseks peab potentsiaalne tarnija läbima kolm sammu: 
  • Allkirjastama ülemaailmsele tarnijate standardi ja vastama selle nõuetele. 
  • Läbima SEDEXi kaudu enesehindamise, mis näitab, kuidas nad tegelevad inimõiguste, töötingimuste ja keskkonnaprobleemidega. 
  • TENA viib läbi potentsiaalse tarnija riskihindamise ja eetilise auditi (SMETA auditivorming), hõlmates selliseid valdkondi nagu tööstandardid, töötervishoid ja tööohutus ning eetilised äritavad. Tarnijad peavad järgima kohalikke õigusakte, mis käsitlevad nt tööaega, töötasu ja töötajate vanust.  
 • Meie standard areneb alati, kuna kohandume pidevalt nii ühiskonna kui ka klientide ja tarbijate sotsiaalsete, eetiliste ja keskkonnanõuetega.  
 • Uuendame pidevalt tarnijate standardit, et see vastaks inimõiguste ja keskkonnaga seotud muutuvatele nõuetele, nt plasti kasutamine meie toodetes ja pakendites.