Olelusringi hindamine

Soovime parandada heaolu, vähendades samal ajal ökoloogilist jalajälge. Olelusringi hindamine (LCA) on ainus kinnitatud meetod, mida saab kasutada toote olelusringi kogu keskkonnamõju mõõtmiseks. Innovatsiooniprotsessis olelusringi hinnates, saame minimeerida raiskamist tootmisel, alustades nutikamast disainist ja parematest materjalidest lõpetades ressursitõhusama tootmise ja transpordiga. Samuti toodete kasutamise ja kasutamisjärgse ringmajandusega. 

„Suurimat keskkonnamõju avaldab tooraine tootmine ja teiseks tarbimisjärgne etapp. See tähendab, et peame mõtlema nutikamale disainile ja paremate materjalide kasutamisele, kuid samal ajal kasutama neid väiksemates kogustes."

Susan Iliefski Janols, jätkusuutlike toodete ja teenuste valdkonna asepresident , Ülemaailmne kaubamärk, innovatsioon ja säästev areng

Meie võti väiksema süsinikujalajälje saavutamiseks

Ülaltoodud videos arutleb jätkusuutlike toodete ja teenuste valdkonna asepresident Susan Iliefski Janols meie tööd olelusringi hindamisel – alates sellest, kuidas see 90-ndatel algas, kuni asjaoluni, mida see tähendab meie igapäevase ja pikaajalise tegevuse jaoks. 
 
Olulisimad momendid on siinkohal: 
 
  • Olelusringi hindamine (LCA) on ainus tööriist, mille abil saab mõõta toote summaarset keskkonnamõju selle olelusringi vältel: alates materjalide tootmisest ja toodete valmistamisest kuni transpordi, kasutamise ja kasutamisjärgse ringmajanduseni.  
  • Innovatsioonitegevuse LCA põhineb samaldel teadmistel ja standarditel nagu sortimendi LCA, kuid sortimendi LCA hõlmab kõiki tooteid, mida piirkonnas kindla ajaperioodi jooksul on müüdud. See tähendab uuenduste juurutamist koos igapäevase tootmise järkjärgulise täiustamisega. 
  • Olelusringi hindamine võimaldab meil mõelda, kuidas me loome ja arendame minimaalse süsinikujalajäljega kvaliteetseid tooteid – nutikama disaini, paremate materjalide kasutamise ja jäätmete minimeerimise kaudu. 
  • Olelusringi hindamise tulemust saab esitleda keskkonnatoodete deklaratsiooni (Environmental Product Declaration ehk EPD) kaudu – see on sõltumatu kontroll, mis näitab toote keskkonnateavet selle täieliku olelusringi põhjal. Enamiku TENA toodete EPD-d leiate EPD International’i veebilehelt.