Mis on taastuvenergia ja miks TENA sellele üle läheb?

„Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamine vähendab süsinikdioksiidi heitkoguseid ja aitab leevendada kliimamuutusi, mis on üks suurimaid väljakutseid kogu maailmas. Taastuvenergia vähendab meie toodete süsinikujalajälge ja on oluline osa jätkusuutlikkuse meetmetest“

Axel Thegerström Edh, säästva arengu direktor, , Essity Global Brand, Innovatsioon ja säästev areng

Kõik on seotud allikaga.

Taastuvenergia, mida nimetatakse ka puhtaks energiaks, pärineb looduslikest, madala süsinikusisaldusega allikatest, mida loodus inimese ajaskaalas pidevalt asendab. Näiteks päike paistab pidevalt ja tuul puhub – isegi kui nende kättesaadavus võib sõltuda ajast, asukohast ja ilmast.  
 
Taastuvad energiaallikad on keskkonnale palju paremad kui tavapärased, kuna need aitavad vähendada energiatootmisega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja õhusaastet. Taastuvelekter on taastuvenergia alamhulk ja viitab konkreetselt taastuvatest energiaallikatest pärinevale elektrienergiale, mida kasutatakse kodude ja ettevõtete elektriga varustamiseks. 

Seega, mis on allikad?

PÄIKE – meie kõige rikkalikum taastuvenergia allikas on valgus ja soojus, mis kiirgub Päikesest ja mida saab rakendada mitmesuguste pidevalt arenevate tehnoloogiate abil. Maal kättesaadav päikeseenergia hulk palju suurem kui praegune maailma energiavajadus ja see võib hõlpsasti rahuldada kõiki tulevasi energiavajadusi. 
 
TUUL – tuuleenergia kasutab turbiine, et muuta tuule kineetiline energia elektrienergiaks. Tuulikute pöörlevad labad pööravad sisemist võlli, mis juhib hammasrataste süsteemi, et suurendada pöörlemiskiirust, mis seejärel paneb tööle elektrit tootva generaatori. 
 
HÜDROENERGIA – nagu tuuleenergia, on ka hüdroenergia üks vanimaid ja endiselt maailma juhtivaid puhta energia allikaid. Ka see ekspluateerib energia tootmiseks pöörlevaid turbiine, kuid tuule asemel kasutatakse langevat või kiiresti voolavat vett. Hüdroturbiinid on sisse ehitatud tammidesse või koskede alla, mis võimaldab neil ammutada voolava vee loomulikku jõudu. 
 
BIOMASS – biomassi moodustavad materjalid pärinevad elusolenditest. Sellisteks materjalideks on kõige sagedamini puit, taimed ja jäätmed. Meie esimene valik on alati taaskasutada biomassi meie toodete materjalina. Kui biomassi ringlussevõtt pole võimalik, on meie teine valik kasutada seda energiaks. 
 
GEOTERMILINE – geotermiline energia on soojus, mida pidevalt toodetakse meie planeedi sees nii selle algsest moodustumisest meie päikesesüsteemis kui ka mineraalide radioaktiivsest lagunemisest. Seda energiat leidub kogu maailmas, kuid seda on kõige hõlpsam rakendada, kui see on kõige lähemal maapinnale, näiteks vulkaanilise aktiivsusega alad või looduslikud kuumaveeallikad. 

Mis on tuumaenergia ja miks see ei loe?

Tuumaenergia on energia, mis tekib aatomite jagamisel ja auru kasutamisel, et muuta selle käigus tekkiv tohutu energia elektriks. Seda tehakse pika ja riskantse protsessi abil tuumaelektrijaamades kogu maailmas. 
 
Mõned energiaanalüütikud leiavad, et vähese süsinikdioksiidiheite tõttu tuleks tuumaenergiat pidada taastuvaks. Kuid tuumaenergia loomiseks on vaja uraani, raskmetalli elementi, mis võib lõpuks otsa saada (kuigi see võib võtta sadu aastaid).  
 
Veelgi olulisem on see, et kuigi tuumaenergia ei tekita kasvuhoonegaase, tekitab see jäätmeid, mis on elusorganismidele äärmiselt ohtlikud ja vajavad ohutut ladustamist tuhandeteks aastateks. 

Taastuvenergia TENA-s

TENA tegeleb pideva uurimis- ja arendustööga. Otsime uusi võimalusi inimeste elukvaliteedi parandamiseks ja samas oma toodete süsinikujälje vähendamiseks.  
 
Alates 2008. aastast oleme Euroopas seda jalajälge sõltuvalt sortimendist vähendanud 11–33%. Minnes üle 100% taastuvale elektritootmisele kõigis meie Euroopa tehastes1, parandame neid numbreid veel 6%2 võrra – mis viib meid õigele teele, et täita ambitsioonikas eesmärk, mis näeb ette meie jalajälje 50% võrra vähendamist Euroopas 2030. aastaks. 
 
Muidugi on meie ostetav elekter 100% sertifitseeritud taastuva energiana Euroopa elektri sertifitseerimise süsteemi (EECS) poolt, mis tagab meie elektri päritolu, samamoodi nagu kõik meie toodetes kasutatavad kiud on FSC- või PEFC-sertifitseeritud, et tagada nende vastavus meie vastutustundliku metsanduse kõrgetele nõuetele. 
 
Soovime luua tooteid, mis aitavad teil elada väiksema süsinikuheitega, ilma et peaksite selleks tegema järeleandmisi enda või lähedaste heaolus. Ja oleme selle suunas teel. Üks samm korraga.