Teie asukoht näib olevat <country>

Asukohapõhise info saamiseks minge vastava riigi TENA veebilehele.

Artiklid jätkusuutlikkusest ja vastutusest

Kõik viimased uudised TENA initsiatiivide kohta, mis keskenduvad meie pühendumusele jätta endast väiksem jälg.

TENA Life Cycle Assessments

TENA team in Banakekele
Read the article

Global supplier

TENA team in Banakekele
Read the article

TENA products have now been awarded the trusted Nordic Swan ecolabel

A bird’s eye view of a coniferous forest, with a path running through it. Superimposed over the image is the green and white Nordic Swan logo, depicting a swan in flight.
Read the article