Mida vastutustundlikkus tähendab?

Meie jaoks algas kõik kvaliteetsetest toodetest. Ja niimoodi on see tänapäevani. Sest TENA missiooniks on alati olnud inimeste eest hoolitsemine. Nende elukvaliteedi parandamine ning nende eneseväärikuse ja -kindluse toetamine. See on jäänud muutumatuks.

Aga see tähendas alati ka õppimisvalmidust. Kui hakkasime paremini mõistma meie suhteid tarbijate ja keskkonnaga, muutus ka see, mida me hoolitsemise all silmas peame. See ei tähenda hoolitsemist mitte ainult inimeste, vaid ka planeedi eest. Tänaseks oleme pühendunud sellele laiema ulatusega kohustusele ja keskendunud väiksema jalajälje jätmisele.

See tähendab tulevikuplaani ja meie programmi TENA Protects.

Oleme alates 2008. aastast astunud samme, et muuta iga TENA toode meie programmi TENA Protects toel jätkusuutlikumaks. Üleminek 100% taastuvenergiale kõigis meie tehastes. Meie toodete ja teenuste süsinikujalajälje vähendamine 50% võrra 2030. aastaks. Sammhaaval, et avaldada planeedile soodsamat mõju.

See tähendab heaoluga seotud müütide purustamist.

Nagu teiste Essity kontserni tootemarkide puhul, on ka TENA missiooniks aidata inimestel elada õnnelikumat ja täisväärtuslikumat elu. Paljud meie viimastest uuendustest – nt suure imavusega TENA Flex, mugavamad ja õhemad imavad püksid TENA Pants ning TENA Slip ja ConfioAir-tehnoloogiaga TENA Comfort – ei ole mitte ainult pakkunud miljonitele kasutajatele ning hooldajatele paremaid hügieeni- ja tervisestandardeid, vaid vähendanud samal ajal ka meie toodete mõju kliimale*.
 
Teeme pidevalt tööd keskkonnateadlikkuse tõstmise, hooldusteenuste parandamise ja kõrgel tasandil arutelude algatamise eesmärgil üle maailma. Hügieeni ja tervisega seotud teadmiste jagamiseks harime noori inimesi ning toetame avatud dialoogi uriinipidamatuse üle, et lõpetada sellega seotud häbitunne. 
 
 
* 2008.–2015. a tulemused: 13% TENA Flex, 23% TENA Pants, 15% TENA Slip ja 19% TENA Comfort

TENA Identifi

Uus tulemustel põhineva hoolduse tehnoloogia, mis võimaldab vähendada aastaseid jäätmeid 56 kg võrra.

TENA Identifi lähivaade

TENA Solutions

Koostöö hooldekodudega hoolduskvaliteedi tõstmiseks ja jäätmete vähendamiseks 31% võrra.

Hooldusõde ja vanem naisterahvas õues jalutamas

See tähendab süsinikujalajälje vähendamist iga uue tootega.

Meile on ju teada, et lihtsalt suurepärastest toodetest ei piisa. Planeedi ja inimkonna ees vastutuse võtmine tähendab enda keskkonnamõjude vähendamist ning reaalset panustamist maailma säästlikumaks muutmisse.
 
Sellega on kooskõlas meie pingutused ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. Meie saame anda oma panuse just 12. eesmärgi „Säästev tootmine ja tarbimine“ saavutamiseks, suurendades selleks ressursitõhusust, et niimoodi oma süsinikujalajälge vähendada. Oleme teinud selles vallas juba suuri edusamme. Alates 2008. aastast oleme vähendanud oma toodete jalajälge 11–33% ning oleme graafikus, et 50% eesmärk 2030. aastaks saavutada või isegi ületada. 

See tähendab rohkema saavutamist vähemaga.

TENA tegeleb pideva uurimis- ja arendustööga. Otsime uusi võimalusi inimeste elukvaliteedi parandamiseks ja samas oma toodete keskkonnajalajälje vähendamiseks.
 
See tähendab paremaid materjale ja nutikamaid lahendusi ning väiksema hulga fossiilkütuste põletamisest tekkinud energia kasutamist. Õigupoolest on meie järgmiseks sammuks üleminek taastuvenergiale kõigis meie tootmisüksustes, alustades Euroopa omadest.
Siin on veel mõned sihtmärgid, mille kavatseme saavutada 2030. aastaks.
 
  • Vähendame oma toodete süsinikujalajälge poole võrra. 
  • Vähendame toormaterjalide hankimisest ning toodete transportimisest ja kõrvaldamisest tekkivaid süsinikuheiteid 18% võrra. 
  • Pool kõigist meie uuendustest on seotud keskkonnahoiuga.
  • 100% Essity tootmisüksustest kasutab ära kõik jäätmed kasulike materjalide või energia tootmiseks.

See tähendab ringmajanduse toetamist.

Soovime arendada tooteid ja teenuseid ühiskonnale, kus aina vähem jäätmeid läheb prügimäele ning järjest rohkem neist võetakse uuesti ringlusse ja korduskasutusse. See on ambitsioonikas eesmärk, mis nõuab loovat mõtlemist ning täiesti uusi ärimudeleid ja uut liiki koostööd.
 
Meil on juba korralik edumaa. Meie ettevõte oli näiteks esimese 300 hulgas, kes allkirjastas „joone liivas“ – globaalse lubaduse kõrvaldada plastjäätmed juba tootmisetapis. Selle kokkuleppe alusel teeme tööd selle nimel, et 2025. aastaks oleks meie pakendid 100% ringlussevõetavad ning koosneksid 85% ulatuses taastuvatest või ümbertöödeldud materjalidest. Lisaks kasutatakse kõiki meie tootmisüksustes tekkivaid jäätmeid 2030. aastaks ümbertöödeldud materjalide või energia tootmiseks. 
Seni oleme saavutanud päris palju.
 
  • 2019. a lõpuks oli kõikide Essity tootmisüksuste keskmine materjalide taaskasutusmäär 63%. 
  • TENA Solutions teenuse jäätmete kogused on vähenenud kuni 30%. 
  • 2019. a oli Essity toodetes ja pakendites kasutatud toorpuidukiupõhisest materjalist 79% FSC®- või PEFCTM-sertifikaadiga. 

See tähendab keskkonnateadliku tarbimise julgustamist.

Me kõik teame, et isikliku süsinikujalajälje vähendamiseks peame muutma oma tarbimisharjumusi. Kuid paljude arvates kannavad teatud vastutust ka tarbekaupu valmistavad ettevõtted. 
Oleme nõus. TENA tooteid kasutades võtate ka teie enda peale vastutuse oma jalajälje eest. Üheks meie ülesandeks on aidata teil elada väiksema süsinikuheitega, ilma et peaksite selleks tegema järeleandmisi enda või lähedaste heaolus. 
 
Ja oleme selle suunas teel. Vähendame sammhaaval nii enda kui ka teie jalajälge. 

TENA tooted on nüüd läbipaistvamad kui kunagi varem.

Tegime TENA toodete süsinikujalajälje ja nende koostisainete loetelu kõigile nähtavaks.

Röntgenpilt uriinipidamatuse sidemest, millel on näha sideme imava sisu kiud

Essity – juhtiv hügieeni- ja tervisetoodete ettevõte

Essity on maailma juhtiv hügieeni- ja tervisetoodete ettevõte. Kõik meie tooted ja teenused on mõeldud inimeste heaolu tõstmisele. Essity purustab heaoluga seotud müüdid ning toetab tervet, jätkusuutlikku ja ringmajandusega ühiskonda. Igal Essity tootemargil on küll oma eesmärgid, kuid teeme kõik koostööd Essity jätkusuutlikkuse sambitsioonide saavutamiseks: inimeste igapäevase heaolu parandamine ning paremate ja väiksema keskkonnajalajäljega lahenduste arendamine. Vaata lisateavet aadressil www.essity.com.