Meie vastutustundlikkuse lugu

TENA tegevuse eesmärk on alati olnud inimeste hoidmine. Ja kui kliimakriisi alane globaalne teadlikkus aastate jooksul kasvas, ei jäänud meie maha. Parandamine ja õppimine, sammhaaval. Innovaatilised uued viisid mitte üksnes inimeste, vaid ka planeedi kaitsmiseks. 
 
Siin on selle teekonna mõned pöördelised hetked.
Tuulik päikeseloojangus koos esiplaanil olevate päikesepaneelidega.

2020

TENA läheb kõikides Euroopa tehastes üle taastuva elektrienergia kasutamisele

TENA eesmärk on vähendada 2030. aastaks oma toodete ja teenustega seotud süsinikujalajälge. Üks samm selle saavutamiseks on TENA tehaste üleminek taastuvenergiale – vee-, tuule- ja päikeseenergia kasutamisele. Meie tehastes kasutatav elektrienergia ostetakse sisse ja sellel on päritolutunnistus. Neid tunnistusi ei anna välja mitte meie, vaid välised asutused, näiteks Euroopa elektritunnistuste süsteem EECS (European Electricity Certification System). See tagab tunnistuste usaldusväärsuse. Sel moel toetame taastuvenergia arendamist kõigil turgudel.
TENA tooted liiguvad tehase konveierilindil.

2019

Jätkusuutliku pakendi uus pingutust nõudev eesmärk

Oleme võtnud kohustuse muuta oma pakend 100ptotsendiliselt ringlussevõetavaks, kasutades 85% ulatuses taastuvaid ja ringlussevõetud materjale. Ja me läheneme eesmärgile kiiresti. 2019. aasta lõpuks moodustas taastuva ja ringlussevõetud materjali kogus Essity kaubamärgiga toodete pakendis ühtekokku 68%.
Teaduspõhiste eesmärkide algatuse logo

2018

Kohustus muuta keskkond puhtamaks: ambitsioonikad eesmärgid kliimamõju vähendamiseks

2018. aastal kinnitati teaduspõhiste eesmärkide algatuse poolt meie uued eesmärgid vähendada tootmisega seotud energia ja elektrienergia kasvuhoonegaaside heiteid 25%, ja põhitoorme, transpordi ja jäätmetega seotud heiteid 18%. See tähendab, et meie kliimakohustus toetab Pariisi kokkulepet. 
Kolm last rannal kirjutavad sõnumi ja vajutavad käejäljed südamele, mis nad liivale joonistasid.

2018

Kohustus võtta meetmeid: meie jätkusuutlikkuse aktiveerimisplatvormid

Mõeldes selle üle, kui sügavalt jätkusuutlikkus on juurdunud meie äritegevuses, rajame oma tuleviku kolmele uuele platvormile: Heaolu tähendab hoolimist ja julgemist, ja selliste sotsiaalsete probleemide söakat lahendamist, millega teised kardavad tegeleda; rohkem vähema abil tähendab luua rohkem väärtust, kasutades vähem ressursse; ja ringmajandus on seotud innovaatiliste toodetega, mida tehakse taastuvatest või ringlussevõetud materjalidest, ning taaskasutuse ja ringlussevõtu lahenduste otsimisega.
Päikesekiired tungivad läbi kõrgete mändide okste, tekitades valguslaike tumedal metsaalusel pinnal. Pildile on paigutatud EPD logo.

2017

TENA toodete läbipaistvuse täiesti uus tase

Toote keskkonnateatis on sõltumatu kinnitus, mis näitab toote keskkonnateavet selle täieliku olelusringi alusel. Selle standardi täitmisega saab TENA tugeva aluse väidete esitamiseks meie toodete keskkonnategevuse tulemuslikkuse kohta. 
Kuus värvilist plaati ruudustikuna, igaühel sümbol ja valge värviga tekst, esitavad ÜRO kestliku arengu eesmärgid 3, 5, 6, 12, 13, ja 15.

2016

Globaalse tegevuse julged plaanid: ÜRO kestliku arengu eesmärkidega seotud kohustused

ÜRO kestliku arengu eesmärgid on kõige pakilisemate globaalsete väljakutsete lahendamise tegevuskava, mis tuleb täita aastaks 2030. Meie valisime oma äritegevuse jaoks kõige asjakohasemad eesmärgid valdkondades, kus meil on põhjalikud ekspertteadmised ja me saame anda oma panuse. Nende eesmärkide täitmiseks tehtav töö muudab maailma paremaks paigaks.
Kaks naeratavat naist uurivad TENA tehases imavat toodet.

2016

Tootmisjäätmete vähendamine – uus ambitsioonikas eesmärk seatud

Oleme oma lõpliku sihi, tootmise nulljäätmete suunas liikudes seadnud konkreetse eesmärgi: kõik Essity tootmisüksused muundavad aastaks 2030 kõik tekitatud jäätmed kasulikeks materjalideks või energiaks. 
Mähkme imavale alale paigutatud andurivõrgustiku vooluahelad kulgevad ülespoole väikesesse kandilisse TENA märgistusega karpi.

2013

TENA Identifi™ algus – rohkem teadmisi, paremad tulemused, väiksem süsinikujalajälg

Kutseliste hooldajate jaoks on individuaalsete vajaduste mõistmine eluliselt oluline. TENA Identifi on tehnoloogia, mis salvestab hooldatava uriinipidamatuse andmeid, võimaldades hooldajatel tegutseda põhjalike teadmiste alusel lekke iseloomust ja uriinihulgast lähtuvalt. Lisaks sellele, et hooldatavate lekked vähenevad 62% võrra,1 on uriinipidamatustooteid vaja ka 4% vähem vahetada1, ja inimese kohta tekib aastas 56 kg vähem jäätmeid2.
 
 
 
1) 210 hooldatava tulemused enne ja pärast TENA Identifi™ kasutamist kontrollaruande põhjal Taanis. Kontrollaruanded koostati ajavahemikus juuni 2013 kuni juuni 2015.
2) Tulemused põhinevad 25 Rootsi omavalitsuse 207 kasutaja andmetel; märts 2017 
Seitse paari jalgu moodustavad kõrges rohelises rohus ringi.

2011

Meie uued innovatsiooni eesmärgid: Inimesed ja loodus

Vähemalt 33% inovaatilistest uuendustest toob nüüd kasu ühiskonnale ja/või keskkonnale. Meie parandame ressursitõhusust ja vähendame oma keskkonnamõju, arvestades inovaatiliste uuenduste arendamisel kogu olelusringiga. 
Hooldustöötaja abistab hooldekodus eakat kõnniraamiga naist.

2011

TENA Solutions algus: partnerlus kõrgema hoolduskvaliteedi ja väiksema süsinikujalajälje saavutamiseks

TENA Solutions on süsteemne lähenemisviis hooldatavate heaolu parandamisele partnerlussuhetes hooldekodudega, mis avaldab ka keskkonnale soodsamat mõju. Hooldekodudes, kus võetakse kasutusele TENA Solutions programm, selgub, et uriinipidamatusega seotud töödele kuluv aeg on vähenenud keskmiselt 44% võrra*, ja jäätmeteke 31% võrra*.
 
 
 
* Keskmised protsendimäärad põhinevad 85–181 TENA Solutions ülemaailmsel juhtumiuuringul peamiselt Euroopas, ent ka USAs, Kanadas ja Hiinas. Tulemused erinevad riikide ja hooldekodude lõikes. 2011–2013 
Jäljerida rannal kahaneb kaugusse.

2008

Pingutust nõudev uus CO2 eesmärk: vähendada TENA toodete süsinikujalajälge 50% võrra

Täpsustus: alates selle eesmärgi kehtestamisest oleme suutnud sidemete, pesukaitsete ja pükste süsinikujalajälge vähendada 11-33% võrra, ja me oleme täitmas või ületamas oma 50% eesmärki aastaks 2030.
Tootereklaami illustratsioonid 1980ndatest, mis tutvustavad Tenaform ja Tenette uriinipidamatuse tooteid.

1983

TENA kaubamärk registreeritud – põneva loo uus peatükk

TENA kaubamärk registreeriti 1983. aastal ja on, nagu ka meie tooted, aja jooksul järkjärgult edasi arenenud. Me oleme läbi aastate kuulanud, uuendanud ja esimesena uusi tooteid välja toonud. Me alustasime tagasihoidlikust, ja oleme kasvanud maailma juhtivaks uriinipidamatuse kaubamärgitoodete pakkujaks, keda usaldavad miljonid inimesed üle kogu maailma.
Kaks valgetes kitlites teadurit uurivad laboris oma märkmeid.

1970ndad

Tooteohutus – meile oluline algusest peale

Tooteohutus on olnud TENA kaubamärgi puhul keskse tähtsusega alates selle loomisest. Kõik TENA tooted läbivad karmi ohutuskontrolli ja on turvalised ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Need sisaldavad tavalisi materjale, mida on miljonid inimesed kasutatud laias valikus imavates hügieenitoodetes paljude aastate vältel üle kogu maailma.
1960ndate aastate trükireklaam näitab ühekordselt kasutatavaid uriinipidamatusmähkmeid kandvat modelli.

1960ndad

Algusest peale: tabude murdmine, elukvaliteedi parandamine

Meie ajalugu algas varastel 1960ndatel aastatel, kui me (Rootsi ettevõttena, tookordse nimega Mölnlycke) töötasime välja esimesed ühekordselt kasutatavad mähkmed ja aluspüksid uriinipidamatuse all kannatavatele patsientidele. Meie olime esimesed, kes reklaamisid uriinipidamatustooteid ilma valehäbita, tõstes selle levinud vaevuse alast teadlikkust.