TENA missioon

Meie missioon on selgelt määratletud: parandada kogu maailmas nende inimeste elukvaliteeti, kes kannatavad põiepidamatuse all.

See kõik puudutab inimesi…

Väga sageli võib põiepidamatus tabada inimesi nende parimas eas hoolimata üldisest terviseseisundist.

Iseenesest ei ole see eriti tõsine haigus, kuid inimeste teadvuses juurdunud põiepidamatust ümbritsevad eelarvamused (tabud), võivad kahjustada inimese sotsiaalset elukvaliteeti. Alaline hirm „äparduse” ees takistab tegelemast paljude igapäevaste toimingutega, nagu poeskäimine, sportimine, isegi oma lapse süllevõtmine.

Seisundit kontrolli alla saamata võib juhtuda, et põiepidamatusega inimene tõmbub endasse ja loobub paljudest rõõmu pakkuvatest asjadest.

TENA lähtub põhimõttest, põiepidamatus ei tohi takistada inimesel elamast täisväärtuslikku ja õnnelikku elu. Seda printsiipi oleme järginud nii tootearenduses kui ka teenuste pakkumises, reklaamides parimat praktilist põiepidamatuse hooldust tervishoiuasutustes või laiendades avalikkuse teadmisi.

… parima hoolduse pakkumine


Vananevas ühiskonnas on möödapääsmatu, et üha rohkem inimesi vajab praktilist hooldust nii kodus kui ka professionaalsetes hooldekodudes. Hooldava sugulase jaoks võib põiepidamatusega inimese eest hoolitsemine olla füüsiliselt, emotsionaalselt ja majanduslikult raske. Anname parimat nõu, toetame ja soovitame tooteid, et aidata teil ja teie hooldataval parimat võimalikku elukvaliteeti nautida.

Tervishoiutöötajate kogemuste põhjal jätkab TENA veelgi tõhusamate toodete, teenuste ja õppematerjalide loomist. Tahame parandada hoolduse kvaliteeti, samal ajal arvestada ka hooldajate vajadusi ning majanduslikke võimalusi tervishoiuteenuste osutamisel.