Elu Ringi Analüüs

Ökoloogiline tegevus

Me pühendume igapäeva elu kvaliteeti parandavaid tooteid ja teenuseid arendades ökoloogilisele tegevusele, vähendades samal ajal mõju keskkonnale.

Alates 90ndatest on SCA Eluringi Analüüsi nime kandva protsessi abil töötanud toodetest tulenevate keskkonnamõjude hindamise ja seega ka vähendamise suunas.

Eluringi Analüüs käsitleb iga TENA toote tootmisprotsessi etappi alates toormaterjalide ostmisest kuni jäätmete ära viskamiseni. See võimaldab meil arvutada tootmisel tekkivat süsiniku jalajäge. Süsiniku jalajälg moodustub kõigist tootmise käigus eraldunud kasvuhoonegaasidest. See informatsioon võimaldab meil teha keskkonda vähem mõjutavaid otsuseid. Järgnevatel lehekülgedel saate lugeda rohkem infomatsiooni TENA Eluringi Analüüsi erinevate etappide kohta.

Oleme seadnud endale kõrged eesmärgid. Me püüdleme süsiniku jalajälje vähendamise poole:

• arendades jätkusuutlikke lahendusi tootearenduse järjepideva täiustamise ning materjalide veelgi efektiivsema kasutamisega;
• kindlustades, et meie kasutatud toormaterjalid on vastutustundlikult kasvatatud;
• vähendades toote ja pakendi jääke pärast kasutamist;
• vähendades süsihappegaasi eraldumist fossiilsete kütuste tarbimisel ja tarvitatud elektrist ning küttest 20% aastatel 2005 – 2020;
• vähendades järjepidevalt prügi tekkimist meie tehastes;
• tehes koostööd oma varustajatega vähendamaks süsihappegaasi eraldumist kogu toorainega varustamise protsessi vältel.