Teie asukoht näib olevat <country>

Asukohapõhise info saamiseks minge vastava riigi TENA veebilehele.

Privaatsuspõhimõtted

Isikuandmete töötlemise poliitika

Ettevõte Essity Hygiene Products OÜ („Essity”) ja selle tütarettevõtted („Essity” või „Essity Group”) tagavad, et kõik isikud, kelle isikuandmeid Essity töötleb, võivad olla alati kindlad, et nende privaatsust austatakse ja nende isikuandmete eest kantakse vajalikku hoolt. Vt ka Essity Groupi tegevusjuhendit. Essity järgib kohalduvaid riiklikke andmekaitseseadusi, mis reguleerivad üksikisikutega seotud andmete kogumist ja kasutamist („isikuandmed”), ja ka käesolevat privaatsuspoliitikat. Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on sätestada põhimõtted, mis reguleerivad teie poolt meile esitatavaid isikuandmeid või isikuandmeid, mida me teie kohta saame. Essity või vastav siin määratletud tütarettevõte või vastav sait on andmete vastutav töötleja, kes vastutab käesolevaga kirjeldatud isikuandmete töötlemise eest.
 
Teave – isikuandmed

Teie esitatud isikuandmeid töödeldakse 1)teie saadetud päringu või teiega sõlmitud kokkuleppe haldamiseks, 2) sellise päringu või kokkuleppega seoses teabe ja teenuste pakkumiseks ning ka 3) turundus- ja kliendialaste järeltoimingute tegemiseks ja 4) müügi/toote arendamiseks vastavalt sellele, mida Essity kohaldatavaks loeb.  Isikuandmeid esitades nõustute käesolevas privaatsuspoliitikas ja kasutustingimustes esitatud tingimustega ning kohustute neid järgima.
 
Essity saitide külastamine võib tähendada juurdepääsuks kasutatava IP-aadressi registreerimist. Kasutame IP-aadresse ka Essity saitide kasutuse mõõtmiseks. (IP-aadress on ainulaadne number, mis mõnikord võimaldab tuvastada kasutaja internetiühenduse, ning selle esitab teie veebibrauser automaatselt iga kord, kui mõnda veebilehte vaatate.) Selline mõõtmine võib hõlmata ka teabe kogumist selle kohta, kuidas te saiti kasutate, mis võib hõlmata ka saidi kasutamise jälgimist eesmärgiga aidata Essity-l saiti täiustada, teie kasutuskogemust isikupärastada, pakkudes teile näha sobivat sisu, optimeerida teie kasutuskogemust ja mõõta kasutussagedust. See võib kehtida ka seoses kasutajakontodega, mis teil Essitys olla võivad. Võime kogutud andmete põhjal ka statistilise analüüsi teostada.
 
Tundlik teave
 
ui esitate meile vabatahtlikult enda kohta tundlikku isiklikku teavet (näiteks teavet oma füüsilise tervise kohta), annate tegelikult Essity-le oma nõusoleku töödelda oma tundlikke isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas (ja teates andmete kasutamise kohta, mis seoses sellise andmete kogumisega esitati) sätestatud eesmärkidel sellisel määral, kuivõrd nõusolek on kohalduva seaduse alusel vajalik.
 
Isikuandmete avaldamine kolmandatele pooltele
 
Essity võib teie isikuandmed edastada kolmandatele pooltele, näiteks oma partnerile või oma toodete edasimüüjale, et täita eesmärki, milleks neid koguti. Teie esitatud andmeid võib eksportida teistele Essity Groupi pooltele ja/või äripartneritele, kes asuvad nii Euroopa Liidus kui sellest väljaspool.
 
Palun olge veebis isikuandmeid esitades ettevaatlik. Teil on kohustus säilitada oma paroolide ja isikuandmete turvalisus. Teiepoolne käesoleva veebisaidi kasutamine tähendab, et olete nendest riskidest teadlik ja võtate need enesele.
 
Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine
 
Kui teil on küsimusi seoses meiepoolse isikuandmete töötlemisega või kui arvate, et meie töödeldav teave on vale või puudulik, peaksite saidil esitatud SCA ettevõttega ühendust võtma. Kohaliku andmekaitseseaduse kohaselt on teil õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ning neid parandada. Sellisest õigusest peame kinni nii palju kui võimalik, et täita kõiki oma juriidilisi kohustusi.
 
Pakkujaga privaatsuspoliitika osas ühenduse võtmiseks kirjutage palun Essity-le aadressil EssityHygiene Products OÜ, Meistri 10, 13517 Tallinn või e-mali teel eeinfo@essity.com.

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.