Mida saad teha

Kuidas pidamatusega inimest hooldada, sõltub tema füüsilisest liikumisvõimest ja vaimsest seisundist. Kui aitad kedagi, kelle füüsiline ja vaimne seisund on küllaltki hea, võid ikkagi veidi teavet ja nõuandeid vajada. Veel suurem vajadus teabe järele on siis, kui hooldad kedagi, kellel on raske füüsiline puue, näiteks halvatus, või kedagi, kellel on psüühiline haigus, nagu dementsus või Alzheimeri tõbi, või kedagi, kellel on nii füüsiline kui ka vaimne puue. Siia oleme kogunud nõuandeid tervishoiutöötajatelt ja kogenud kodustelt hooldajatelt, kirjeldades nelja peamist stsenaariumi pidamatusega lähedaste koduse hooldamise kohta. Praktiliste näpunäidete ja nõuannete saamiseks oma lähedase hooldamise kohta vali palun kirjeldus, mis sobib kõige paremini Sinu olukorraga.

Minu hooldatav suudab end ise pesta ja riietada. Lihtsalt mõnikord ei suuda ta oma põit kontrollida.

Minu hooldatav on füüsiliselt terve, kuid ei suuda psüühilise haiguse tõttu lekkeid vältida.

Minu hooldatav on vaimselt terve, kuid ei suuda füüsilise puude tõttu end ise pesta, riietada ega tualetis käia.

Minu lähedasel on psüühiline haigus ja füüsiline puue, mille tõttu ta ei suuda end ise pesta, riietada ega tualetis käia.