Riiklik kompensatsioon

Arvatakse, et pidamatusega seisavad silmitsi peamiselt eakad, kuid tegelikkuses puutuvad sellega kokku ka paljud diabeetikud, liikumispuuetega lapsed ja noored, äsja sünnitanud naised jne. Pidamatuse hooldamiseks kasutatakse sidemeid ja mähkmeid, mis on väljatöötatud spetsiaalselt uriini imamiseks. Abivahendikaardiga kompenseerib riik kuni 60 imavat abivahendit kuus.

 

Uriinipidamatuse abivahendite soodustusel on oma kindel põhimõte: alati arvestatakse iga üksikisiku vajadust abivahendi järele ja selle vajaduse otsustab pere- või eriarst. Riik kompenseerib puuetega inimestele, vanaduspensionäridele ja lastele alates 3. eluaastast kuni 60 pidamatustoodet kuus. Sidemete puhul kuuluvad soodustuse hulka naiste sidemed imavusega alates 201 ml, meestel on kõik tooted soodustuse loetelus.

Riikliku soodustuse saamiseks:

  1. Külastage pere- või eriarsti, kes kirjutab ISO-koodi täpsusega tõendi, milliseid abivahendeid vajate.
  2. Tõendi alusel väljastab Sotsiaalkindlustusamet isikliku abivahendi kaardi.
  3. Tõendi, isikut tõendava dokumendi ja abivahendi kaardiga tuleb soodustusega toodete saamiseks pöörduda hooldusvahendeid müüvasse abivahendifirmasse (Inkotuba, ITAK jt). Kui inimesel on määratud puue, on vaja kaasa võtta ka puuet kinnitava dokument.

Lisainformatsiooni riikliku kompensatsiooni kohta loe siit